TABELA PRZEŁOŻEŃ

B

L

A

T

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Z

11

3,64 3,73 3,82 3,91 4 4,09 4,18 4,27 4,36 4,45 4,55 4,64 4,73 4,82 4,91 5 5,09

Ę

12

3,33 3,42 3,5 3,58 3,67 3,75 3,83 3,92 4 4,08 4,17 4,25 4,33 4,42 4,5 4,58 4,67

B

13

3,08 3,15 3,23 3,31 3,38 3,46 3,54 3,62 3,69 3,77 3,85 3,92 4 4,08 4,15 4,23 4,31

A

14

2,86 2,93 3 3,07 3,14 3,21 3,29 3,36 3,43 3,5 3,57 3,64 3,71 3,79 3,86 3,93 4

T

15

2,67 2,73 2,8 2,87 2,93 3 3,07 3,13 3,2 3,27 3,33 3,4 3,47 3,53 3,6 3,67 3,73

K

16

2,5 2,56 2,63 2,69 2,75 2,81 2,88 2,94 3 3,06 3,13 3,19 3,25 3,31 3,38 3,44 3,5

A

17

2,35 2,41 2,47 2,53 2,59 2,65 2,71 2,76 2,82 2,88 2,94 3 3,06 3,12 3,18 3,24 3,29

18

2,22 2,28 2,33 2,39 2,44 2,5 2,56 2,61 2,67 2,72 2,78 2,83 2,89 2,94 3 3,06 3,11

Przełożenia polecane do jazdy w mieście